Актуални конкурси
Допълнителен прием 2019-2020
Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2019/2020 г. Срок за подаване на документи - до 21.04.2020 г. вкл. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 15/21.02.2020). Таксата за конкурсен изпит на кандидат-докторант е в размер на 60 лв. Документите си можете да подадете онлайн като се регистрирате като кандидати с бутона "Кандидатствай". Необходимо е да изберете, че нямате профил и желаете да се регистрирате. След попълване на регистрационната форма, трябва да влезете в профила си на кандидат и да прикачите необходимите документи в pdf формат (Молба-заявление (изтеглете образец от тук - https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=7538), диплома за магистър, и др.). Ако имате нужда от съдействие за онлайн регистрацията, можете да пишете на giivanova@uni-ruse.bg. За повече информация - отдел "Развитие на академичния състав", тел. 082/888-455 , инж. Галина Даскалова. Справки на адрес http://kr.uni-ruse.bg - Конкурси ; Уважаеми кандидат докторанти, предвид усложнената обстановка свързана с Корона вируса и затварянето на Университета, Ви уведомяваме, че можете да заплатите таксата за кандидатстване по банков път. Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит: Банкова сметка на Русенски университет в лева - РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ ; ОББ – ТБ АД , Русе Клон Възраждане, ул.”Плиска“ 19 ; IBAN : BG59UBBS80023106029309 ; BIC код : UBBS BGSF . В платежното нареждане да се впише като основание : 60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.
Факултет Катедра Професионално направление Научна специалност Форма Евентуални научни ръководители
Аграрно-индустриален Топлотехника, хидравлика и екология 5.1 Машинно инженерство Хидравлични машини, системи и хидромеханика Редовна проф. д-р Генчо Попов, доц. Климент Климентов Подробности Кандидатствай
Аграрно-индустриален Топлотехника, хидравлика и екология 5.1 Машинно инженерство Системи и устройства за опазване на околната среда Редовна доц. д-р Маргаритка Филипова, доц. дмн Иванка Желева Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане Редовна доц. д-р Орлин Петров Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане Редовна доц. д-р Орлин Петров Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Автоматика и мехатроника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Автоматизация на производството Редовна доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-р инж. Александър Иванов Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника Автоматизация на области от нематериалната сфера Редовна проф. д.т.н Георги Кръстев Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи Редовна проф. д-р Михаил Илиев Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи Задочна проф. д-р Михаил Илиев Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи Редовна доц. д-р Пламен Захариев Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника Комуникационни мрежи и системи Редовна доц. д-р Георги Христов Подробности Кандидатствай
Електротехника, електроника и автоматика Телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната техника Редовна доц. д-р Теодор Илиев Подробности Кандидатствай
Транспортен Двигатели и транспортна техника 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Автомобили, трактори и кари Редовна проф. д-р Росен Иванов, доц. д-р Иван Евтимов Подробности Кандидатствай
Транспортен Двигатели и транспортна техника 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Автомобили, трактори и кари Редовна проф. д-р Росен Иванов, доц. д-р Иван Евтимов Подробности Кандидатствай
Транспортен Двигатели и транспортна техника 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда Редовна проф. д-р Росен Иванов, доц. д-р Иван Евтимов Подробности Кандидатствай
Транспортен Двигатели и транспортна техника 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Двигатели с вътрешно горене Задочна доц. д-р Христо Станчев, доц. д-р инж. Симеон Илиев Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия) Редовна проф. д-р Диана Антонова Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия) Редовна доц. д-р Александър Петков, доц. д-р Антон Недялков Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия) Редовна доц. д-р инж. Павел Витлиемов Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.7 Администрация и управление Социално управление Редовна доц. д-р Емил Коцев Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Политическа икономия Редовна доц. д-р Иванка Димитрова Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Политическа икономия Редовна доц. д-р Дафина Донева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Политическа икономия Редовна доц. д-р Камелия Асенова Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Редовна доц. д-р Любомир Любенов, проф. д.ик.н. Лилия Каракашева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Икономика 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Задочна доц. д-р Любомир Любенов, проф. д.ик.н. Лилия Каракашева Подробности Кандидатствай
Бизнес и мениджмънт Мениджмънт и бизнес развитие 3.8 Икономика Икономика и управление (индустрия) Редовна проф. д-р Диана Антонова Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Информатика и информационни технологии 1.3 Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии) Редовна доц. д-р Десислава Атанасова Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Информатика и информационни технологии 1.3 Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по (математика, физика и информатика и информационни технологии) Задочна доц.д-р Валентина Войноховска Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Педагогика, психология и история 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Задочна доц. д-р   Валентина Василева Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Педагогика, психология и история 1.2 Педагогика Теория на възпитанието и дидактика Редовна доц. д-р Ася Велева Подробности Кандидатствай
Природни науки и образование Приложна математика​ и статистика 4.5 Математика Математическо моделиране и приложение на математиката Редовна доц. Илияна Раева Подробности Кандидатствай
Юридически Частно​правни науки 3.6 Право Гражданско и семейно право Редовна доц. д-р Красимир Димитров Подробности Кандидатствай
Юридически Частно​правни науки 3.6 Право Гражданско и семейно право Редовна доц. д-р Красимир Димитров Подробности Кандидатствай
Юридически Частно​правни науки 3.6 Право Гражданско и семейно право Задочна доц. д-р Красимир Димитров Подробности Кандидатствай