Информация за конкурс
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Научна специалност
Механизация и електрификация на животновъдството
Катедра
Земеделска техника
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
проф. д-р Владимир Хвърчилков
Втори научен ръководител
проф. дн Красимир Ениманев
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Id_proekt i konspekt _MEG.pdf 0.10MB Изтегли
Идеен проект Id_proekt i konspekt _MEG.pdf 0.10MB Изтегли