Информация за конкурс
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Научна специалност
Хидравлични машини, системи и хидромеханика
Катедра
Топлотехника, хидравлика и екология
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
проф. д-р Генчо Попов
Втори научен ръководител
доц. Климент Климентов
Този конкурс няма документация! Моля, допълнете я от тук.