Информация за конкурс
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Научна специалност
Приложна механика
Катедра
Техническа механика
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р Велина Боздуганова
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект KonspektPM.pdf 0.21MB Изтегли
Идеен проект Ideen_PM_Bozduganova.pdf 0.17MB Изтегли