Информация за конкурс
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Научна специалност
Механика на деформируемото твърдо тяло
Катедра
Техническа механика
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
проф. д-р Ивелин Иванов
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Ideen_Ivanov.pdf 0.42MB Изтегли
Идеен проект Ideen_Ivanov.pdf 0.42MB Изтегли