Информация за конкурс
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Научна специалност
Материалознание и технология на машиностроителните материали
Катедра
Материалознание и технология на материалите
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р Росен Радев
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект 27112018_23022_KonspektMTMT.pdf 0.20MB Изтегли
Идеен проект Ideen_Radev_Ilieva.pdf 0.10MB Изтегли