Информация за конкурс
Професионално направление
5.1 Машинно инженерство
Научна специалност
Технология на машиностроенето
Катедра
Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р Тихомир Тодоров
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Ideen_Konspekt_Todorov.pdf 0.13MB Изтегли
Идеен проект Ideen_Konspekt_Todorov.pdf 0.13MB Изтегли