Информация за конкурс
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Катедра
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р Вяра Русева
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt-ESEO-PhD-2021.pdf 0.07MB Изтегли
Идеен проект Ideen_Proekt_ESEO_V.Ruseva.pdf 0.14MB Изтегли