Информация за конкурс
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна специалност
Електронизация
Катедра
Електроника
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р Борис Евстатиев
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt-Elektronizacia.pdf 0.11MB Изтегли
Идеен проект Ideen_proekt_Evstatiev_PV_Napoqvane.pdf 0.14MB Изтегли