Информация за конкурс
Професионално направление
3.7 Администрация и управление
Научна специалност
Организация и управление на производството (индустрия)
Катедра
Мениджмънт и бизнес развитие
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
720.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р инж. Павел Витлиемов
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt_OUP.pdf 0.47MB Изтегли
Идеен проект Ideen_Vitliemov.pdf 0.08MB Изтегли