Информация за конкурс
Професионално направление
3.8 Икономика
Научна специалност
Политическа икономия
Катедра
Икономика
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
720.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р Иванка Димитрова
Втори научен ръководител
доц. д-р Емил Трифонов
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt_Politicheska_Ikonomika.pdf 0.17MB Изтегли
Идеен проект Ideen_Dimitrova_Trifonov.pdf 0.09MB Изтегли