Информация за конкурс
Професионално направление
3.6 Право
Научна специалност
Гражданско и семейно право
Катедра
Частно​правни науки
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
720.00 лв
Първи научен ръководител
проф. д.н. Георги Стефанов
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt_Chastno_pravni.pdf 0.34MB Изтегли
Идеен проект Ideen_Proekt_GSP_redovni_.pdf 0.23MB Изтегли