Информация за конкурс
Професионално направление
3.6 Право
Научна специалност
Гражданско и семейно право
Катедра
Частно​правни науки
Форма на обучение
Задочна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
520.00 лв
Първи научен ръководител
проф. Симеон Тасев
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt_Chastno_pravni.pdf 0.34MB Изтегли
Идеен проект Ideen_Proekt_Tasev_zadochno.pdf 0.23MB Изтегли