Информация за конкурс
Професионално направление
3.6 Право
Научна специалност
Гражданско и семейно право
Катедра
Частно​правни науки
Форма на обучение
Задочна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
520.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р Красимир Димитров
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt_Chastno_pravni.pdf 0.34MB Изтегли
Идеен проект Ideen_Dimitrov_zadochno.pdf 0.23MB Изтегли