Информация за конкурс
Професионално направление
3.6 Право
Научна специалност
Теория на държавата и правото. История на политическите и правни учения
Катедра
Частно​правни науки
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
720.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р Елица Куманова
Втори научен ръководител
доц. д-р Кремена Раянова
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt_doktoranti_TDP.pdf 0.13MB Изтегли
Идеен проект IdeenProektTDP.pdf 0.22MB Изтегли