Информация за конкурс
Професионално направление
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна специалност
Автоматизация на производството
Катедра
Автоматика и мехатроника
Форма на обучение
Редовна
Форма на финансиранe
Държавна поръчка
Годишна такса за обучение
830.00 лв
Първи научен ръководител
доц. д-р Донка Иванова
Документи
Вид документ Име на файл Размер
Конспект Konspekt_AP.pdf 0.10MB Изтегли
Идеен проект Ideen_proekt_Doktorantura_DIvanova.pdf 0.08MB Изтегли